<% dat=date() x = weekday(dat) select case x case 1 dag="S Ö N D A G" case 2 dag="M Å N D A G" case 3 dag="T I S D A G" case 4 dag="O N S D A G" case 5 dag="T O R S D A G" case 6 dag="F R E D A G" case 7 dag="L Ö R D A G" end select dagnr=day(dat) mannr=month(dat) ar=year(dat) %><% =""&dag & "
" & dagnr&"/"&mannr&" "&ar %>
Spolning Bildarkiv Startsidan

Rinkens vänner består av föräldrar och andra som kan tänka sig att investera några timmar i våra ungdomar och som tycker att våra ungdomar bör ha någonstans att träffas och åka skridskor på vintern. Under våren och hösten har värmestugan renoverats och väntar nu bara på sina första besökare. 
Till detta krävs förstås kallt väder... och att isen spolas. Många tror att detta gör sig själv men så är inte fallet. Det mesta arbetet har under de senaste 3-4 åren gjorts av föräldrar, Rinkens vänner.
DU KAN OCKSÅ HJÄLPA TILL!!  - Ju fler desto bättre!
Vill du hjälpa till med spolning eller har frågor? 
Kontakta Lars Andersson 20115 eller Ulf Brahm 29804
eller maila rinken@tanumshede.com

Rinken "öppen" fram till 21.00 då spolning sker, respektera det!

Ni som åker får gärna hjälpa till genom att skrapa isen precis innan 21.00. Det underlättar för oss som spolar.

ANNONS